Баркод четец

Баркод четец е специализирано устройство за разпознаване на баркодове и съответно бързо идентифициране на артикула, който има разпечатан върху себе си или етикет със съответния баркод.Този вид помощник е полезен за търговски дейности които поддържат голям брой номенклатура и номенклатури различаващи се по няколко символа в името си. При тях има затруднено търсене на артикули в списъка поради голямата дължина на списъка и/или приблизително еднаквото наименование на артикулите. Чрез баркод четеца се намалява времето за въвеждане на продажбата и вероятността за човешка грешка при избор на продадения артикул.

Подходящ за магазини - за дрехи, компютърни и офис консумативи, книжарници и други.

Баркод четците на производителя Symbol се препоръчват за търговска система Barsy.

Баркод четец

Основни видове по технология

Лазерен баркод четец

[+] Висока точност на прочитане
[+] Висока скорост на прочитане

Матричен баркод четец

[-] Ниска точност на прочитане
[-] Ниска скорост на прочитане

Поддържани модели

Лазерен баркод четец

Лазерен баркод четец

Подвижден, трябва да "уцели" баркода в неговата посока. Подходящ за слабо и средно натоварени обекти

Матричен баркод четец

Матричен баркод четец

Подвижен, трябва да "уцели" баркода в неговата посока. Подходящ за слабо натоварени обекти

Лазерен стационарен четец

Лазерен стационарен четец

Чете в много плоскости, без нужда етикета или четеца да се върти. Подходящ за натоварени обекти

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване